Umetnost

Otroci radi rišejo, pojejo, plešejo, igrajo vloge ... To velja še posebej za predšolsko obdobje. Kakovost izvajanja dejavnosti iz področja umetnosti je odvisna od strokovnega načrtovanja, ki poudarja načrtovanje na podlagi ciljev, obenem pa upošteva vse preostale specifike predšolskega didaktičnega področja, medpredmetna povezovanja, načrtovanje na podlagi otrokovih interesov, upoštevanje življenjske in psihične bližine.

Kaj vedeti o načrtovanju likovnih dejavnosti v vrtcu?

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: O likovni umetnosti v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otroci radi rišejo. To velja še posebej za predšolsko obdobje. Za to obdobje nadalje velja, da so si risbe različnih otrok precej podobne. Vsi čečkajo, vsi rišejo glavonožce in pozneje sestavljene simbole, vsi uporabljajo izredno žive barve, skoraj vsi pri petih letih rišejo zeleno travo in modre oblake in tako ...

Črte so tanke in debele

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Izhodišče za načrtovanje te dejavnosti je likovni problem, konkretno fenomen različno debelih črt. V predšolskem obdobju se likovna problematika uvaja spontano, glede na razvojne značilnosti otrok, razvitost njihovih predstav, interesov in tako dalje. Dejavnost je bila izvedena v starejši starostni skupini in je temeljila na enostavnem razlikovanju med tanko in ...

Kamni v igralnici

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnost sodi v oblikovanje prostora. To je likovno področje, ki – podobno, kot to velja za preostala likovna področja – razvija občutljivost za specifične likovne fenomene. V tem primeru so to prostorski občutki, zavedanje lastnega telesa v prostorskih dimenzijah, občutenje v različnih prostorih, spoznavanje načinov poseganja v prostor in njegovega preoblikovanja ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Likovni ritem

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Izhodišče za načrtovanje te dejavnosti je likovni jezik. Izbrali smo enega najpomembnejših in v vsakdanjem življenju vseprisotnih likovnih fenomenov – likovni ritem. Likovni ritem je ponavljanje likovnih elementov v prostoru. To ponavljanje je lahko enostavno, kjer se ponavljajo enaki liki v enakomernem zaporedju, ali različno. Likovni ritem se lahko spreminja, stopnjuje ...

Samo za naročnike

Gostota barve

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnost slikanja se ne ukvarja z likovnim fenomenom barve, ampak ponuja vzorčni primer za obravnavo likovno obrobnih, a zato nič manj pomembnih vidikov likovnih dejavnosti. Osnovano izhodišče za to dejavnost je bila likovna tehnika. V dejavnosti Gostota barve navajamo otroke na pravilno uporabo določene likovne tehnike, v tem primeru ...

Samo za naročnike

Figura v gibanju

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnosti izhaja iz fenomena likovnega motiva kot enega od treh izhodišč za načrtovanje pouka likovne vzgoje v šoli in likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Človeška figura je eden najpomembnejših motivov v celotnem predšolskem obdobju, figura v gibanju pa pomemben izrazni izziv po petem letu starosti. V predstavljeni dejavnosti poudarjamo ...

Samo za naročnike

Hladno hladno

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Pri tej dejavnosti so v osredju občutenja in otrokovo dojemanje barvnega sveta. Svet barv je svet čustev. V nasprotju z drugimi likovnimi fenomeni (črta, oblika, volumen …), ki jih dojemamo bolj ali manj racionalno, so odnosi do barv vedno tudi čustveno obarvani. Naš odnos do barv določamo s čustvenimi izrazi. Ljudje ...

Samo za naročnike

Oglje

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 21. 9. 2018

V središču te dejavnosti je seznanjanje z novo likovno tehniko. Pri tovrstnih dejavnostih, ne glede na to, katero likovno tehniko uvajamo kot novost, uporabimo podoben princip načrtovanja, to je: Otrokom ponudimo vse, kar izbrana tehnika zahteva, potrudimo se, da je material kakovosten in da ga je dovolj. Temo in motiv ...

Samo za naročnike

Slikanje na podlagi neposrednega ogledovanja umetniškega dela

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 12. 2021

Pri tej likovni dejavnosti izhajamo iz cilja, ki poudarja pomen otrokovega doživljanja umetnosti, v tem primeru umetniških slik Pabla Picassa. Likovna didaktika se zaveda pomena uvajanja otroka v svet likovne umetnosti, zato razvija metode, ki otroku umetnost približujejo. Namen teh metod je, da otroka notranje motiviramo za natančno in občutljivo ...

Samo za naročnike

Glasbene dejavnosti v vrtcu

Avtor: dr. Inge Breznik, Glasbena umetnost

Kategorija: O glasbeni umetnosti v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

dr. Inge Breznik Glasba predstavlja predšolskemu otroku primarno izrazno sredstvo, zato ti otroci tako radi pojejo, igrajo na glasbila, se igrajo izštevanke, glasbo ustvarjajo, poslušajo ter se ob njej gibno, likovno ali besedno izražajo. V otrokovem prvem letu starosti je v ospredju čebljanje, v drugem letu pridobivanje glasbenih izkušenj prek ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Zbori v vrtcih

Avtor: dr. Inge Breznik, Glasbena umetnost

Kategorija: O glasbeni umetnosti v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

dr. Inge Breznik Motivacijski uvod: zbor v vsak slovenski vrtec Bodimo motivacijsko naravnani in si zastavimo cilj postaviti zbor v vsakem slovenskem vrtcu. Je to mogoče? Nič lažjega. Potrebujemo razvijajoče se otroke in motivirane vzgojitelje z glasbenim predznanjem. Vse imamo sistemsko zagotovljeno. Torej se lahko takoj lotimo dela. Pevski zbor ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Izvajanje glasbe s poudarkom na petju

Avtor: dr. Inge Breznik, Glasbena umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

dr. Inge Breznik Fotografije: Dimitrij Beuermann, dr. Inge Breznik Videoposnetki: dr. Inge Breznik Prvi sklop dejavnosti se navezuje na področje izvajanja glasbe, s poudarkom na petju, ki predstavlja otrokov osnovni izkustveni glasbeni svet ter zato temeljno glasbeno dejavnost v vrtcu. {{Petje je spretnost, ki jo otrok posnema, zato MORA vzgojiteljica ...

Samo za naročnike

Izvajanje pevskega zbora v vrtcu

Avtor: dr. Inge Breznik, Glasbena umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

dr. Inge Breznik Letna priprava vzgojitelja za zbor v vrtcu V poletnih mesecih juliju in avgustu je čas, ko si zborovodja naredi okviren nabor pesmi repertoarja za zbor v prihajajoči sezoni. Izbor pesmi naj bo všečen najprej zborovodji, saj z doživetim izvajanjem močno vpliva na otrokovo motivacijo za učenje pesmi ...

Samo za naročnike

Glasba in gibanje za predšolskega otroka

Avtor: dr. Inge Breznik, Glasbena umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 10. 1. 2022

Gibanje je otrokov primarni odziv oziroma reakcija na dražljaje iz okolja (Shehan Campbell 1995: 185). Z njim, kot otroku prirojeno dejavnostjo in glavno preokupacijo v otroški igri, je tesno povezano otrokovo zaznavanje okolice, časa, prostora in samega sebe (prim. Bahovec et al. 2004: 25), kar vpliva na razvoj otrokovih intelektualnih ...

Samo za naročnike

Ples v vrtcu

Avtor: Vesna Geršak, Plesna umetnost

Kategorija: O plesnem ustvarjanju v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Vesna Geršak Fotografije: Vesna Geršak Uvod Kurikulum za vrtce (1999) umetnost opredeli kot sredstvo, ki otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, izraženih v otrokovem igrivem raziskovanju sveta. Otrok umetnost doživlja, skozi umetnost komunicira, v umetnosti izumlja in ustvarja, se sprošča in pridobiva umetniško predstavljivost oziroma razvija čut za estetiko. Vzgojitelj pri ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Barvice

Avtor: Vesna Geršak, Plesna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Vesna Geršak Prvi primer lahko speljemo kot enourno dejavnost v skupini, lahko pa temo procesno nadgradimo (kot je predstavljen drugi primer Milni mehurčki). Poudarek pri dejavnosti Barvice oživijo je na telesu kot glavnemu »orodju« pri plesnih dejavnostih in razvijanju prostora, ki je kot element plesa izmed vseh treh elementov najprimernejši ...

Samo za naročnike

Milni mehurčki

Avtor: mag. Vid Lenard, Plesna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 25. 9. 2018

To je zabaven ples, ki vključuje tri vidike otroka – ustvarjalca, izvajalca in gledalca, s poudarkom na prvih dveh vlogah. V osnovi vsebuje vživetje v gibanje milnega mehurčka in pretiravanje v dihanju – pihanje ter občutek dotika. Nastane naravno iz pihanja milnih mehurčkov, torej aktivnosti, ki so jo otroci izkusili že v ...

Samo za naročnike

Lutka v vrtcu

Avtor: Jelena Sitar Cvetko, Gledališče in lutkarstvo

Kategorija: O gledališču in lutkah v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Jelena Sitar Cvetko Fotografije: Jelena Sitar Cvetko Lutka kot igra in partner vzgojiteljice Lutka je priložnost za igro. Otroci v njej najdejo svojo igračo in soigralca. Pogoj, da se igra sploh začne, pa je aktivna udeležba in sodelovanje potrebnih akterjev: tistih, ki (se) igrajo –otrok, in tistih, s katerimi se ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Mali potepuh, prstno gledališče

Avtor: Jelena Sitar Cvetko, Gledališče in lutkarstvo

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Jelena Sitar Cvetko Ko človek leži prav majhen na hrbtu v zibelki, zagleda prvi del samega sebe: svojo roko s prsti. Počasi ta postane njegovo orodje, igrača, prva lutka. Ko zaigra odrasli z njim prvo prstno igro, se na otrokovi dlani odigra prva predstava: Ta pravi, pijmo ... ali Miška kaško ...

Samo za naročnike

Iz risbe lutka

Avtor: Jelena Sitar Cvetko, Gledališče in lutkarstvo

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 22. 11. 2021

Milan Klemenčič, pionir slovenskega lutkarstva, čigar začetek štejemo s premiero marionetne predstave Mrtvec v rdečem plašču, izvedene v Štorjah pri Ajdovščini 1910, je bil slikar. Znana je njegova izjava, da so njegove lutkovne predstave v resnici slikarske razstave v gibanju. Če likovni izdelek, risbo, osvobodimo vpetosti v list papirja, na ...

Samo za naročnike