Strokovna pomoč za delo v vrtcu

Moj vrtec

Primeri dejavnosti iz vseh področjih Kurikula za vrtce

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

aktualno.png

Administracija

Od predpisov do načrtovanja dela v vrtcu

gibanje.png

Gibanje

Ustrezno načrtujte in izvajajte gibalne dejavnosti otrok

jezik.png

Jezik

Razvijajte govorno-jezikovne sposobnosti in odnos do literature

umetnost.png

Umetnost

Privzgojite otrokom ljubezen do ustvarjanja

narava.png

Narava

Razvijajte navdušenje nad živo in neživo naravo

druzba.png

Družba

Skupaj oblikujte dejaven odnos do okolja, ljudi in kulture

matematika.png

Matematika

Razvijajte matematično mišljenje spontano skozi igro

vsakdan.png

Vsakdan v vrtcu

Vse in še več od delu v vrtcu

Prenesite uporabne vsebine

za interaktivno delo in takojšnjo uporabo


HITRO DO ODLIČNIH PRIMEROV IZ PRAKSE

Strokovni delavci v vrtcu se pri svojem delu nenehno soočate z zahtevnimi nalogami, kot so:

načrtovanje dejavnosti v vrtcu, skladno s Kurikulom za vrtce,

načrtovanje novih in nekonvencionalnih vsebin, ki se tudi medpodročno prepletajo in povezujejo,

izvajanje pedagoškega procesa z otroki, med katerimi so velike individualne razlike, ter med vodenim delom in sproščeno otroško igro uravnoteženega vsakdana

stalno spremljanje in samoevalvacija izvajanja pedagoškega dela.

Vsebine portala naj vam služijo kot opora in pomoč pri vašem strokovnem delu z otroki v vrtcu:

Procesno-ciljno načrtovanje dejavnosti in upoštevanje ciljev iz Kurikula za vrtce

Spoznavanje sodobnih vsebin in olajšano iskanje vsebin in pristopov

Popestritev svojih dejavnosti in kakovostna izpeljava – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,

Dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu

Na enem mestu zbrani primeri, vaje, usmeritve in pojasnila za kakovostno izvajanje dejavnosti

Lažje administrativno delo in pregled obveznosti

Registrirajte se ali postanite naročnik

Registriran uporabnik
Brezplačno

Celoten dostop do portala

20 + člankov

celotna zbirka dokumentov

avdioteka in videoteka

pregled novosti

Hitra in natančna podpora

Polni dostop
3 uporabniki

66 EUR + DDV / mesec

Letna naročnina

Celoten dostop do portala

150+ člankov

celotna zbirka dokumentov

avdioteka in videoteka

pregled novosti

Hitra in natančna podpora

Polni dostop
1 uporabnik

33 EUR + DDV / mesec

Letna naročnina

Celoten dostop do portala

150+ člankov

celotna zbirka dokumentov

avdioteka in videoteka

pregled novosti

Hitra in natančna podpora