Gibanje

Gibanje je eno izmed temeljnih dejavnosti in potreb otrok. Otrokom je treba omogočiti in jih spodbujati h gibanju; postopoma naj se zavedajo lastnega telesa in doživljajo ugodje v gibanju. Otroci naj razvijajo in spoznajo svoje gibalne sposobnosti ter pridobijo zaupanje v svoje telo. Že v predšolskem obdobju naj spoznavajo in usvajajo osnovne prvine različnih športnih zvrsti, seveda z ustreznimi improviziranimi in standardnimi športnimi pripomočki, prilagojenimi njihovi razvojni stopnji, in z igro, ki je v tem obdobju njihov najpomembnejši način izražanja.

Kaj je dobro vedeti o načrtovanju gibalnih dejavnosti v vrtcu

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: O gibanju v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Potrebi po gibanju in igri sta temeljni otrokovi potrebi. Otrokom je treba omogočiti in jih spodbujati h gibanju; postopoma naj se zavedajo lastnega telesa in doživljajo ugodje v gibanju. Otroci naj razvijajo in spoznajo svoje gibalne sposobnosti ter pridobijo zaupanje v svoje telo. Že v predšolskem obdobju naj spoznavajo in ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Prometna dežela

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Vsebina: naravne oblike gibanja, promet Prikazali smo primer gibalne ure za otroke, pri kateri je osrednja tema promet. Promet uvrščamo v družbo, a sega tudi na druga področja dejavnosti ter življenje in delo vrtca nasploh – pomembni so poznavanje prometa, upoštevanje pravil, ki veljajo v njem, in pravilno obnašanje v njem ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Igre sveta

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Vsebina: gibalne igre, značilne za druga kulturna okolja Eden izmed ciljev kurikula za vrtce je spoznavanje iger, značilnih za druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti. Cilj lahko uresničujemo s pomočjo gibalnih igric, ki jih izvajamo v vseh delih vadbene enote: v pripravljalnem, glavnem in sklepnem delu. V pripravljalnem delu ...

Samo za naročnike

Športno popoldne s starši (prvo starostno obdobje)

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Vsebina: naravne oblike gibanja Športno popoldne s starši lahko organiziramo v športni igralnici ali na prostem. Staršem predlagamo, da pridejo športno oblečeni in obuti, tako da lahko tudi sami aktivno sodelujejo. Osnovni namen športnega popoldneva je sproščeno, aktivno druženje staršev, otrok in vzgojiteljic. Starše nevsiljivo spodbujamo k sodelovanju, nikoli pa ...

Samo za naročnike

Pikino športno popoldne s starši (drugo starostno obdobje)

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Vsebina: naravne oblike gibanja Športno popoldne je lahko tematsko obarvano. Lahko ga organiziramo v duhu olimpijskih iger, glede na značilnosti letnega časa, lahko pa ga povežemo s književnim likom, npr. Martinom Krpanom … V nadaljevanju bomo predstavili športno popoldne, ki ga lahko organiziramo za otroke drugega starostnega obdobja in njihove starše ...

Samo za naročnike

Orientacijske igre

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Glavni namen orientacijskih iger je, da otroci na prijeten, poučen in zabaven način ter po možnosti v naravnem okolju razvijajo gibalne sposobnosti in usvajajo različna znanja. Otroci iščejo pot in rešujejo naloge z različnih področij (gibanje, umetnost, narava, družba, jezik, matematika). Nasveti za organizacijo orientacijskih iger: Dolžina proge naj bo ...

Samo za naročnike

Po označeni poti

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Prostor: gozdna pot (pribl. ) Oznaka poti: rdeča puščica Oznaka postaje: rumena puščica Oznaka za skriti zaklad: cvet rože Kontrolne točke: naloge v škatlah (škatle polepijo ali poslikajo otroci v vrtcu) Skriti zaklad: škatla, ovita v folijo; v njej sta dve vrečki: v eni je suho sadje, v drugi zlati kamenčki ...

Samo za naročnike

Skrita pisma Palčka Skakalčka

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Prostor: okolica vrtca Kontrolne točke: skrita pisma v škatlah Skriti zaklad: škatla, ovita v folijo; v njej je suho sadje Povezava do datoteke: Priloga - PALČEK SKAKALČEK Otroke nagovorimo: »Včeraj nas je obiskal Palček Skakalček, ki je za vas pustil sporočilo. Naj vam ga preberem: Dragi otroci! Sem Palček z imenom ...

Samo za naročnike

Ljudske gibalne igre - zakaj in kako

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 09. 1. 2019

Prikazali bomo nekaj tradicionalnih ljudskih iger, ki so se s pisnim, predvsem pa ustnim izročilom ohranile med ljudmi in segajo v našo daljno preteklost. Igrali so se jih že naši dedki, babice, pradedki, prababice … Igre niso le sprostitvene in zabavne, temveč imajo tudi etnološki in vzgojno-pedagoški pomen. Imajo svoje zgodovinsko ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Ljudske gibalne igre - primeri iger

Avtor: dr. Mateja Videmšek, Gibanje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 10. 1. 2019

RAVBARJI IN ŽANDARJI Cilji: pripraviti organizem na kasnejše dejavnosti, razvijati hitrost, moč in vzdržljivost. Opis igre: Zaželeno je, da je otrok parno število (vsaj 6); razdelimo jih na ravbarje in žandarje. Žandarji poskušajo ujeti ravbarje in jih tako odstraniti iz igre. Vsakega ujetega razbojnika odpeljejo v zapor in tam mora ...

Samo za naročnike

Ali gibanje vpliva na intelektualni razvoj otroka?

Avtor: prof.dr. Milan Čoh, Gibanje – športna nadarjenost

Kategorija: Kaj naj upoštevamo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Gibanje je biološka potreba otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Vendar pogosto ni tako. Sodoben potrošniško naravnan način življenja ter zabavne elektronske in komunikacijske pridobitve so povzročile pri mladih porazen gibalni primanjkljaj. Otroci presedijo večino svojega ...

Pomen telesne dejavnosti otrok

Avtor: prof.dr. Milan Čoh, Gibanje – športna nadarjenost

Kategorija: Kaj naj upoštevamo

Objavljeno: 11. 9. 2018

V zadnjem obdobju je prišlo do številnih novih spoznanj, ki so povezana z duševnim razvojem otrok. Znanstvena odkritja s področja nevroznanosti, nevrofiziologije, kognitivne psihologije, kineziologije (vede o gibanju) in sodobne pediatrije nam kažejo na nove vidike razvoja otrokovih potencialov. Razvoj človekovih bioloških potencialov je kompleksen in dinamičen proces, ki zahteva ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Duševni – intelektualni in gibalni razvoj otroka

Avtor: prof.dr. Milan Čoh, Gibanje – športna nadarjenost

Kategorija: Kaj naj upoštevamo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Možgani otrok do sedmega leta starosti so prvenstveno senzorični procesor. Otrok s plazenjem, lazenjem, skakanjem, igro na igrišču, plezanjem po drevesih in raziskovanjem narave sprejema številne informacije. Te so lahko: taktilne informacije (igra v peskovniku, gnetenje, barvanje, risanje, pisanje, igre z vodo, meti žog in drugih predmetov), vestibularne – ravnotežne informacije ...

Samo za naročnike