Narava

Preko spoznavanja narave in naravnih pojavov razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje in okolico, ki ga obdaja. Tako otroci pridobivajo dragocene izkušnje z živimi bitji, naravnimi pojavi ter so motivirani za raziskovanje in odkrivanje vedno novega. Ta odnos prevzamejo od ostalih v svoji okolici: staršev, sovrstnikov, predvsem pa vzgojiteljev.

Narava in naravni pojavi v vrtcu

Avtor: dr. Dušan Krnel, Zgodnje naravoslovje

Kategorija: O spoznavanju narave v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Pod Naravo je v kurikulu za vrtce toliko različnih vsebin, da s povezovanjem z drugimi področji kurikula omogočajo spoznavanje celotnega otrokovega okolja ter spodbujajo njegov miselni in komunikacijski razvoj. Čeprav so tudi v tem priročniku področja kurikula za predstavitev specifičnosti, ki jih posamezno področje odkriva in razvija, predstavljena ločeno, to ...

Ko zamižim, me ni več! (zaprto načrtovanje)

Avtor: dr. Dušan Krnel, Zgodnje naravoslovje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

a) Utemeljitev Sodobne teorije miselnega razvoja otrok odkrivajo pomen zgodnjega oblikovanja pojmov, ki jih zaradi poti, po kateri so nastali, imenujemo intuitivni pojmi. Intuitivni zato, ker nastajajo spontano iz otrokovih izkušenj in z miselnimi sposobnostmi, ki jih otrok premore. Intuitivni pojmi so prav zaradi tega, ker so nastali spontano, iz ...

Samo za naročnike

Kaj gre na isti kupček? (razvrščanje)

Avtor: dr. Dušan Krnel, Zgodnje naravoslovje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 03. 3. 2022

a) Utemeljitev Razvrščanje sodi med temeljne spoznavne postopke. Je miselna operacija, ki vodi k oblikovanju pojmov. Otrok z razvrščanjem ustvarja svoj red in razlikuje med množico predmetov in pojavov, ki ga obkrožajo. Pri razvrščanju na primer združuje predmete, ki so enakovredni po barvi, obliki, snovi, uporabnosti, velikosti … Z razvrščanjem množico ...

Samo za naročnike

Park čutnih poti – učinkovito učno okolje

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Ustvarjanje naravnega okolja v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Ob ustanavljanju ali prenovi oz. preurejanju vrtcev se pogosto sprašujemo, kakšno učno okolje naj uredimo, kakšni naj bodo prostori, barve, velikost, notranja oprema in materiali, da se bo otrok v vrtcu lahko čim bolj celostno in optimalno razvijal. Pravilniki o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ...

Samo za naročnike

PROJEKT »VRT V VRTCU«

Avtor: Tatjana Kočar, Iz prakse v prakso

Kategorija: Ustvarjanje naravnega okolja v vrtcu

Objavljeno: 31. 1. 2020

(Tatjana Kočar, Lenka Miklavčič, Sonja Nahtigal, Helena Pugelj, Damjana Zupanc)V današnjem prenaseljenem svetu visokega potrošništva se moramo potruditi, da obdržimo stik z zemljo, z njenimi naravnimi ritmi, letnimi časi, lepoto in skrivnostjo, je v uvodni besedi knjige Približajmo naravo otrokom zapisal Paul E. Knoop, ml. (Cornell J., 1994). V ...

Samo za naročnike