O spoznavanju narave v vrtcu

Narava in naravni pojavi v vrtcu

Avtor: dr. Dušan Krnel, Zgodnje naravoslovje

Kategorija: O spoznavanju narave v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Pod Naravo je v kurikulu za vrtce toliko različnih vsebin, da s povezovanjem z drugimi področji kurikula omogočajo spoznavanje celotnega otrokovega okolja ter spodbujajo njegov miselni in komunikacijski razvoj. Čeprav so tudi v tem priročniku področja kurikula za predstavitev specifičnosti, ki jih posamezno področje odkriva in razvija, predstavljena ločeno, to ...