Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov po plačilu predračuna. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se sklene za obdobje 12 mesecev in se ob poteku samodejno podaljša. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega letnega naročniškega obdobja.