Matematika

Matematika v vrtcu ni sistematično spoznavanje števk, obravnava računskih operacij ali poznavanje geometrijskih pojmov, ampak razvijanje sposobnosti razlikovanja, primerjanja, logike in verjetnostnega razmišljanja na vsakdanjih dogodkih in preko igre s čim več konkretnimi materiali. Preko teh procesov se gradi temelj za učenje matematičnih vsebin v kasnejši dobi.

O matematiki v vrtcu

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: O matematiki v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Predlogi dejavnosti izhajajo iz osnovnih ugotovitev o delu v vrtcu na področju matematike v času od uvedbe kurikula za vrtce in smo jih zaznali v stikih z vzgojitelji, ravnatelji in učitelji vzgojiteljev. Upoštevamo izsledke mednarodnih raziskav o pomenu in značilnostih zgodnjega znanja matematike za razvoj otrokovega mišljenja: Skupinske dejavnosti so ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Narobe dan

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Dan, ko vse naredimo ravno obratno od običajne prakse in pričakovanj otrok in odraslih, imenujemo narobe dan. Primeren je za otroke, starejše od treh let, ki že znajo pokazati, ali razumejo govorna sporočila, in tudi razumejo negacije. a) Namen Dan je namenjen posebni pozornosti pri izmenjavi informacij med otroki in ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Dan meritev

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Merjenju se kurikulum za vrtce posebej posveča. Čeprav večina ljudi ve, da je merjenje povezano z matematiko, pa pogosto ne mislimo na to, da ravno z merjenjem vstopamo v resno, pravo matematiko zveznih količin in odnosov med njimi. Kakor tudi pri drugih področjih se zdi, da prvo seznanjanje z merjenjem ...

Samo za naročnike

Dan podrobnosti

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Matematika z modeli opisuje predmete in dogajanje ter ugotavlja povezanost med različnimi dejavniki. {{Razvoj matematičnega mišljenja in jezika temelji na opazovanju in opisovanju okolice.}} Otroci so običajno naklonjeni k opazovanju in opisovanju tega, kar vidijo. S pomočjo usmeritve in ponujanjem dodatnih priložnosti v vrtcu pa se lahko učijo natančnega in ...

Samo za naročnike

Dan številk

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 28. 9. 2018

S števili se otroci v vrtcih že veliko igrajo. Zaznavajo jih, uporabljajo v rutinskih opravilih, tudi prikazujejo, pišejo, se igrajo igre s predmeti, ki imajo zapisana števila, in igre, kjer števila merijo napredovanje igralca in zmagovalce. Med dostopno literaturo za otroke je mnogo knjig z vajami, igrami in dopolnjevankami, ki ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Dan oblik

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 18. 2. 2022

Na dan geometrijskih oblik so dejavnosti osredotočene na spoznavanje geometrije v različnih kontekstih. Podobno kot pri dnevu številk je pozornost do te matematične vsebine pomembna, da v matematično dejavnost pritegne otroke, ki potrebujejo več časa, da se vključijo. Geometrija je zastopana v dejavnostih vrtcev predvsem v obliki spoznavanja teles in ...

Samo za naročnike