O matematiki v vrtcu

O matematiki v vrtcu

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: O matematiki v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Predlogi dejavnosti izhajajo iz osnovnih ugotovitev o delu v vrtcu na področju matematike v času od uvedbe kurikula za vrtce in smo jih zaznali v stikih z vzgojitelji, ravnatelji in učitelji vzgojiteljev. Upoštevamo izsledke mednarodnih raziskav o pomenu in značilnostih zgodnjega znanja matematike za razvoj otrokovega mišljenja: Skupinske dejavnosti so ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike