Kaj lahko počnemo

Narobe dan

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Dan, ko vse naredimo ravno obratno od običajne prakse in pričakovanj otrok in odraslih, imenujemo narobe dan. Primeren je za otroke, starejše od treh let, ki že znajo pokazati, ali razumejo govorna sporočila, in tudi razumejo negacije. a) Namen Dan je namenjen posebni pozornosti pri izmenjavi informacij med otroki in ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Dan meritev

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Merjenju se kurikulum za vrtce posebej posveča. Čeprav večina ljudi ve, da je merjenje povezano z matematiko, pa pogosto ne mislimo na to, da ravno z merjenjem vstopamo v resno, pravo matematiko zveznih količin in odnosov med njimi. Kakor tudi pri drugih področjih se zdi, da prvo seznanjanje z merjenjem ...

Samo za naročnike

Dan podrobnosti

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Matematika z modeli opisuje predmete in dogajanje ter ugotavlja povezanost med različnimi dejavniki. {{Razvoj matematičnega mišljenja in jezika temelji na opazovanju in opisovanju okolice.}} Otroci so običajno naklonjeni k opazovanju in opisovanju tega, kar vidijo. S pomočjo usmeritve in ponujanjem dodatnih priložnosti v vrtcu pa se lahko učijo natančnega in ...

Samo za naročnike

Dan številk

Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Zgodnja matematika v vrtcu

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 28. 9. 2018

S števili se otroci v vrtcih že veliko igrajo. Zaznavajo jih, uporabljajo v rutinskih opravilih, tudi prikazujejo, pišejo, se igrajo igre s predmeti, ki imajo zapisana števila, in igre, kjer števila merijo napredovanje igralca in zmagovalce. Med dostopno literaturo za otroke je mnogo knjig z vajami, igrami in dopolnjevankami, ki ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike