Park čutnih poti – učinkovito učno okolje

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Ustvarjanje naravnega okolja v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Ob ustanavljanju ali prenovi oz. preurejanju vrtcev se pogosto sprašujemo, kakšno učno okolje naj uredimo, kakšni naj bodo prostori, barve, velikost, notranja oprema in materiali, da se bo otrok v vrtcu lahko čim bolj celostno in optimalno razvijal. Pravilniki o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca resda v grobem opredeljujejo pokrite in nepokrite površine, a se investitorji nemalokrat zadovoljijo z izpolnjevanjem minimalnih zahtev.

{{Za otrokov celostni psihofizični razvoj so poleg urejenih pokritih površin nujne zelene površine.}} Te so še posebej pomembne v urbanih okoljih, ki so ponavadi zasičena s stavbami. Če jih uredimo s premislekom, lahko ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.