Kaj gre na isti kupček? (razvrščanje)

Avtor: dr. Dušan Krnel, Zgodnje naravoslovje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 03. 3. 2022


a) Utemeljitev

Razvrščanje sodi med temeljne spoznavne postopke. Je miselna operacija, ki vodi k oblikovanju pojmov.

Otrok z razvrščanjem ustvarja svoj red in razlikuje med množico predmetov in pojavov, ki ga obkrožajo.

Pri razvrščanju na primer združuje predmete, ki so enakovredni po barvi, obliki, snovi, uporabnosti, velikosti … Z razvrščanjem množico predmetov razdeli na podmnožice, ki imajo neko skupno lastnost. S tem se ustvarjajo odnosi med množico in podmnožicami, kar vodi tudi do pojmovne hierarhije.

V vrtcu je razvrščanje tudi razmeščanje ali premikanje in prestavljanje predmetov. Razvrščanje in razmeščanje je tudi pospravljanje igralnice, ki je povezano še s prirejanjem, kar pomeni ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.