Figura v gibanju

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnosti izhaja iz fenomena likovnega motiva kot enega od treh izhodišč za načrtovanje pouka likovne vzgoje v šoli in likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Človeška figura je eden najpomembnejših motivov v celotnem predšolskem obdobju, figura v gibanju pa pomemben izrazni izziv po petem letu starosti. V predstavljeni dejavnosti poudarjamo pomembnost ustrezno poglobljene, nazorne predstavitve in obravnave motiva ter ponujamo odprte možnosti glede izbire likovnih tehnik in celo likovnih področij.

Operativni cilj likovne dejavnosti

Upodabljanje človeške figure v gibanju

Cilji

Seznanjanje s človeško figuro kot likovnim motivom

Preseganje ustaljenih vzorcev upodabljanja

Razvoj likovne predstavljivosti

Razvoj ročnih spretnosti (glede na likovno ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.