O plesnem ustvarjanju v vrtcu

Ples v vrtcu

Avtor: Vesna Geršak, Plesna umetnost

Kategorija: O plesnem ustvarjanju v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Vesna Geršak Fotografije: Vesna Geršak Uvod Kurikulum za vrtce (1999) umetnost opredeli kot sredstvo, ki otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, izraženih v otrokovem igrivem raziskovanju sveta. Otrok umetnost doživlja, skozi umetnost komunicira, v umetnosti izumlja in ustvarja, se sprošča in pridobiva umetniško predstavljivost oziroma razvija čut za estetiko. Vzgojitelj pri ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike