Kaj lahko počnemo

Barvice

Avtor: Vesna Geršak, Plesna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Vesna Geršak Prvi primer lahko speljemo kot enourno dejavnost v skupini, lahko pa temo procesno nadgradimo (kot je predstavljen drugi primer Milni mehurčki). Poudarek pri dejavnosti Barvice oživijo je na telesu kot glavnemu »orodju« pri plesnih dejavnostih in razvijanju prostora, ki je kot element plesa izmed vseh treh elementov najprimernejši ...

Samo za naročnike

Milni mehurčki

Avtor: mag. Vid Lenard, Plesna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 25. 9. 2018

To je zabaven ples, ki vključuje tri vidike otroka – ustvarjalca, izvajalca in gledalca, s poudarkom na prvih dveh vlogah. V osnovi vsebuje vživetje v gibanje milnega mehurčka in pretiravanje v dihanju – pihanje ter občutek dotika. Nastane naravno iz pihanja milnih mehurčkov, torej aktivnosti, ki so jo otroci izkusili že v ...

Samo za naročnike