O glasbeni umetnosti v vrtcu

Glasbene dejavnosti v vrtcu

Avtor: dr. Inge Breznik, Glasbena umetnost

Kategorija: O glasbeni umetnosti v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

dr. Inge Breznik Glasba predstavlja predšolskemu otroku primarno izrazno sredstvo, zato ti otroci tako radi pojejo, igrajo na glasbila, se igrajo izštevanke, glasbo ustvarjajo, poslušajo ter se ob njej gibno, likovno ali besedno izražajo. V otrokovem prvem letu starosti je v ospredju čebljanje, v drugem letu pridobivanje glasbenih izkušenj prek ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Zbori v vrtcih

Avtor: dr. Inge Breznik, Glasbena umetnost

Kategorija: O glasbeni umetnosti v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

dr. Inge Breznik Motivacijski uvod: zbor v vsak slovenski vrtec Bodimo motivacijsko naravnani in si zastavimo cilj postaviti zbor v vsakem slovenskem vrtcu. Je to mogoče? Nič lažjega. Potrebujemo razvijajoče se otroke in motivirane vzgojitelje z glasbenim predznanjem. Vse imamo sistemsko zagotovljeno. Torej se lahko takoj lotimo dela. Pevski zbor ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike