Kaj lahko počnemo

Črte so tanke in debele

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Izhodišče za načrtovanje te dejavnosti je likovni problem, konkretno fenomen različno debelih črt. V predšolskem obdobju se likovna problematika uvaja spontano, glede na razvojne značilnosti otrok, razvitost njihovih predstav, interesov in tako dalje. Dejavnost je bila izvedena v starejši starostni skupini in je temeljila na enostavnem razlikovanju med tanko in ...

Kamni v igralnici

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnost sodi v oblikovanje prostora. To je likovno področje, ki – podobno, kot to velja za preostala likovna področja – razvija občutljivost za specifične likovne fenomene. V tem primeru so to prostorski občutki, zavedanje lastnega telesa v prostorskih dimenzijah, občutenje v različnih prostorih, spoznavanje načinov poseganja v prostor in njegovega preoblikovanja ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Likovni ritem

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Izhodišče za načrtovanje te dejavnosti je likovni jezik. Izbrali smo enega najpomembnejših in v vsakdanjem življenju vseprisotnih likovnih fenomenov – likovni ritem. Likovni ritem je ponavljanje likovnih elementov v prostoru. To ponavljanje je lahko enostavno, kjer se ponavljajo enaki liki v enakomernem zaporedju, ali različno. Likovni ritem se lahko spreminja, stopnjuje ...

Samo za naročnike

Gostota barve

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnost slikanja se ne ukvarja z likovnim fenomenom barve, ampak ponuja vzorčni primer za obravnavo likovno obrobnih, a zato nič manj pomembnih vidikov likovnih dejavnosti. Osnovano izhodišče za to dejavnost je bila likovna tehnika. V dejavnosti Gostota barve navajamo otroke na pravilno uporabo določene likovne tehnike, v tem primeru ...

Samo za naročnike

Figura v gibanju

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnosti izhaja iz fenomena likovnega motiva kot enega od treh izhodišč za načrtovanje pouka likovne vzgoje v šoli in likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Človeška figura je eden najpomembnejših motivov v celotnem predšolskem obdobju, figura v gibanju pa pomemben izrazni izziv po petem letu starosti. V predstavljeni dejavnosti poudarjamo ...

Samo za naročnike

Hladno hladno

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Pri tej dejavnosti so v osredju občutenja in otrokovo dojemanje barvnega sveta. Svet barv je svet čustev. V nasprotju z drugimi likovnimi fenomeni (črta, oblika, volumen …), ki jih dojemamo bolj ali manj racionalno, so odnosi do barv vedno tudi čustveno obarvani. Naš odnos do barv določamo s čustvenimi izrazi. Ljudje ...

Samo za naročnike

Oglje

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 21. 9. 2018

V središču te dejavnosti je seznanjanje z novo likovno tehniko. Pri tovrstnih dejavnostih, ne glede na to, katero likovno tehniko uvajamo kot novost, uporabimo podoben princip načrtovanja, to je: Otrokom ponudimo vse, kar izbrana tehnika zahteva, potrudimo se, da je material kakovosten in da ga je dovolj. Temo in motiv ...

Samo za naročnike

Slikanje na podlagi neposrednega ogledovanja umetniškega dela

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 12. 2021

Pri tej likovni dejavnosti izhajamo iz cilja, ki poudarja pomen otrokovega doživljanja umetnosti, v tem primeru umetniških slik Pabla Picassa. Likovna didaktika se zaveda pomena uvajanja otroka v svet likovne umetnosti, zato razvija metode, ki otroku umetnost približujejo. Namen teh metod je, da otroka notranje motiviramo za natančno in občutljivo ...

Samo za naročnike