Kaj lahko počnemo

Črte so tanke in debele

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Izhodišče za načrtovanje te dejavnosti je likovni problem, konkretno fenomen različno debelih črt. V predšolskem obdobju se likovna problematika uvaja spontano, glede na razvojne značilnosti otrok, razvitost njihovih predstav, interesov in tako dalje. Dejavnost je bila izvedena v starejši starostni skupini in je temeljila na enostavnem razlikovanju med tanko in ...

Kamni v igralnici

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnost sodi v oblikovanje prostora. To je likovno področje, ki – podobno, kot to velja za preostala likovna področja – razvija občutljivost za specifične likovne fenomene. V tem primeru so to prostorski občutki, zavedanje lastnega telesa v prostorskih dimenzijah, občutenje v različnih prostorih, spoznavanje načinov poseganja v prostor in njegovega preoblikovanja ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Likovni ritem

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Izhodišče za načrtovanje te dejavnosti je likovni jezik. Izbrali smo enega najpomembnejših in v vsakdanjem življenju vseprisotnih likovnih fenomenov – likovni ritem. Likovni ritem je ponavljanje likovnih elementov v prostoru. To ponavljanje je lahko enostavno, kjer se ponavljajo enaki liki v enakomernem zaporedju, ali različno. Likovni ritem se lahko spreminja, stopnjuje ...

Samo za naročnike

Gostota barve

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnost slikanja se ne ukvarja z likovnim fenomenom barve, ampak ponuja vzorčni primer za obravnavo likovno obrobnih, a zato nič manj pomembnih vidikov likovnih dejavnosti. Osnovano izhodišče za to dejavnost je bila likovna tehnika. V dejavnosti Gostota barve navajamo otroke na pravilno uporabo določene likovne tehnike, v tem primeru ...

Samo za naročnike

Figura v gibanju

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnosti izhaja iz fenomena likovnega motiva kot enega od treh izhodišč za načrtovanje pouka likovne vzgoje v šoli in likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Človeška figura je eden najpomembnejših motivov v celotnem predšolskem obdobju, figura v gibanju pa pomemben izrazni izziv po petem letu starosti. V predstavljeni dejavnosti poudarjamo ...

Samo za naročnike

Hladno hladno

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Pri tej dejavnosti so v osredju občutenja in otrokovo dojemanje barvnega sveta. Svet barv je svet čustev. V nasprotju z drugimi likovnimi fenomeni (črta, oblika, volumen …), ki jih dojemamo bolj ali manj racionalno, so odnosi do barv vedno tudi čustveno obarvani. Naš odnos do barv določamo s čustvenimi izrazi. Ljudje ...

Samo za naročnike

Oglje

Avtor: dr. Tomaž Zupančič, Likovna umetnost

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 21. 9. 2018

V središču te dejavnosti je seznanjanje z novo likovno tehniko. Pri tovrstnih dejavnostih, ne glede na to, katero likovno tehniko uvajamo kot novost, uporabimo podoben princip načrtovanja, to je: Otrokom ponudimo vse, kar izbrana tehnika zahteva, potrudimo se, da je material kakovosten in da ga je dovolj. Temo in motiv ...

Samo za naročnike