Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 05. 10. 2018

Uvod Odstopanja v razvoju komunikacije, govora in jezika se lahko v predšolskem obdobju pojavijo v kateri koli starosti otroka. Nekatera so prehodnega značaja in otrok zaostanke sčasoma spontano nadoknadi, druga so motnje in ga spremljajo vse življenje. Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje vplivajo na celoten otrokov razvoj, z ustrezno obravnavo pa ...

Motnje fluentnosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 11. 9. 2018

Za fluenten govor so značilni neprekinjen tok, gladek in enakomeren ritem govora ter nenaporna izreka. Kadar so tok, ritem in hitrost govora tako prekinjeni, da način govora priteguje pozornost poslušalca bolj kot vsebina, govorimo o motnjah fluentnosti. Najpogostejši sta jecljanje in brbotanje, obe pa sodita v skupino govornih motenj. Jecljanje ...

Samo za naročnike

Artikulacijske motnje

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 05. 10. 2018

Večina otrok v določenem obdobju pri učenju novih besed dela napake, napačno izgovarja glasove ali jih premešča. O artikulacijski motnji govorimo, kadar napačen izgovor nekega glasu vztraja še v starosti, ko od otroka pričakujemo, da ga bo pravilno izgovarjal. Nekateri glasovi so lažji za izgovarjavo in se slušno močno razlikujejo ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Primeri dejavnosti za spodbujanje ustrezne izreke glasov

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 05. 10. 2018

Igra: Balon Za izgovarjavo sičnikov in šumnikov, pa tudi drugih glasov, je potrebna dobra kontrola izdihanega zraka. Govor nastaja, ko izdihan zrak prehaja preko glasilk, ki vibrirajo. Pihalne igre so del logopedske obravnave, kadar logoped oceni, da ima otrok s tem težave. Prav gotovo ima s kontrolo usmerjanja zračnega toka ...

Samo za naročnike

Na kaj paziti v pogovoru z otrokom, ki ima motnje govora?

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 09. 10. 2018

Napačna izreka ali izpuščanje glasov so lahko za razumevanje otrokovega govora moteči ali pa jih komajda opazimo. Ne glede na težavnost motnje lahko ta otroka spravlja v stisko, z napačnim ravnanjem pa to stisko še povečate. Vi ste vzor otroku, kako ustrezno poslušati sogovorca in kako pravilno govoriti. Kaj je ...

Samo za naročnike

Selektivni mutizem pri predšolskih otrocih

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 14. 1. 2019

Kljub vse večjemu zavedanju o prisotnosti selektivnega mutizma med otroki se o tej motnji še vedno ve le malo. Pogosto je prezrta, zaznana in diagnosticirana je precej pozno, napačno ocenjena pa povzroča stiske tako otrokom kot njihovim staršem in strokovnim delavcem v vrtcu. Selektivni mutizem je kompleksna anksiozna motnja v ...

Samo za naročnike