O umetnostnih besedilih v vrtcu

Čemu, kaj in kako brati besedila v vrtcu?

Avtor: dr. Igor Saksida, Otroška in mladinska književnost

Kategorija: O umetnostnih besedilih v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Izbira književnega besedila in pogovor o njem v vrtcu izhajata iz naslednjih treh temeljnih vprašanj, ki so praviloma povezana tudi s sestavo sodobnega kurikula (za pouk književnosti) in njegovih vsakodnevnih aplikacij v pedagoški praksi – ta vprašanja so: Čemu brati besedila v vrtcu? Kaj brati, da bodo otroci doživeli bogastvo sporočil ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike