Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Uvod Učinkovita komunikacija je ena najpomembnejših človekovih veščin, pri kateri se prenašajo informacije od človeka na človeka ustno (z besedami, glasom), pisno (knjige, revije, spletni zapisi, elektronska sporočila), vidno (logotipi, zemljevidi, diagrami, grafikoni) ali nebesedno (govorica telesa, kretnje, mimika). Človek z dobrimi komunikacijskimi veščinami zna ustrezno sprejeti informacijo in jo ...

Mejniki v komunikacijskem in govorno-jezikovnem razvoju predšolskega otroka

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Mejniki ali kritična obdobja so določena ključna vedenja, ki se v razvoju običajno pojavljajo v določenem zaporedju in so pomembna za posamezno razvojno obdobje, saj se na osnovi njih razvijajo zahtevnejše in bolj celovite oblike vedenja. Mejniki so pomembni predvsem zato, ker je otrok v kritičnem ali oblikovalnem obdobju najbolj ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 1. do 2. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

To je obdobje, v katerem otrok dela prve velike korake v svet komunikacije, jezika in govora, razlike med otroki pa so zelo velike. Otrok morda razume že precej besed, pa vendar se ne bo vedno enako dobro odzival na prepoved ali njegovo ime. V tabeli najdete veščine, ki jih večina ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 2. do 3. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

To je obdobje prave eksplozije govora. Vsak dan se pojavi kaj novega, otrok vedno več razume in začenja več govoriti. Povedi se daljšajo in količina povedanega se veča. Otrok je ugotovil, da z govorom vpliva na ljudi okrog sebe, izrazi svoja opažanja, želje, zahteve in stanje. Socialna komunikacija Razumevanje jezika ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 3. do 4. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Povezanost jezika, govora in mišljenja v tem obdobju močno prihaja do izraza. Malček razume bolj zapletene odnose med stvarmi in osebami v svetu ter jih skuša izraziti z besedami. Veliko sprašuje, predvsem o vzročnih povezavah med pojavi. Intenzivneje se začenja učiti ne zgolj na podlagi svojega raziskovanja, temveč iz tega ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 4. do 5. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otrok do 5. leta že govori jasno, tekoče in razumljivo. Njegove povedi so dolge, kompleksne, povezuje vzrok in posledico. Ne zna zgolj pripovedovati, temveč že ve, kaj pomeni »hecati se« in kaj »zlagati se«. Slovnica govora je že povsem podobna slovnici govora pri odraslemu. Približno polovica otrok pravilno izgovarja vse ...

Samo za naročnike

Opozorilni znaki za okvaro sluha

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

S presejalnimi testi, ki se izvajajo že v porodnišnici in kasneje na preventivnih pregledih, zdravniki gluhoto najpogosteje ugotovijo, še preden pride otrok v vrtec. Vendar se okvara sluha lahko pojavi iz različnih vzrokov tudi kasneje. Okvara sluha lahko vpliva na otrokovo vedenje, orientacijo v prostoru in času, lahko je ovirano ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike