Kaj lahko počnemo

Igre z vozili

Avtor: dr. Simona Krajnc, Razvoj komunikacije in jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ta dejavnost je v vrtcu sicer pogosta, vendar večinoma kot igra brez specifično določenega cilja. Ob njej se včasih težko izognemo stereotipni spolzki delitvi igrač in iger na tiste, ki so primerne za deklice, in tiste, ki so bolj namenjene dečkom. Cilji, ki jih pri tej dejavnosti dosegamo, se povezujejo ...

Družabne igre

Avtor: dr. Simona Krajnc, Razvoj komunikacije in jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 11. 9. 2018

Navodila za igro (za 1. starostno obdobje npr. spomin, za 2. »Activity« ) Igranje družabnih iger v vrtcu ni le sprostitev, temveč je lahko načrtovana dejavnost, s katero dosegamo vrsto ciljev tudi na področju jezika. V ospredju med cilji zagotovo kaže omeniti spoznavanje posebne besedilne vrste navodilo, kjer je pomembno, v ...

Samo za naročnike

Pozdrav

Avtor: dr. Simona Krajnc, Razvoj komunikacije in jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 21. 9. 2018

Spodbujanje vljudnosti v sporazumevanju je eden od ciljev, opredeljen v kurikulu, in sicer gre za razvijanje pragmatične zmožnosti pri otroku. Cilj je mogoče povezati z medkulturno temo, npr. srečevanje z drugimi jeziki. Dejavnost lahko načrtujemo na različne načine, npr. kot raziskavo otrok, kako se pozdravljamo otroci in odrasli v različnih ...

Samo za naročnike

Knjiga kot vir informacije

Avtor: dr. Simona Krajnc, Razvoj komunikacije in jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 28. 9. 2018

Dejavnost je mogoče izvajati v obeh starostnih obdobjih, le da izbiramo otrokom primerne vsebine in vire. Iste cilje namreč lahko dosegamo še z drugimi vsebinami, kar velja tudi za druge dejavnosti. V nadaljevanju predstavljamo možnost izvedbe po ene vsebine za vsako starostno obdobje, in sicer je to za 2. starostno ...