O neumetnostnih besedilih v vrtcu

Kako razvijati jezikovne zmožnosti v vrtcu?

Avtor: dr. Simona Krajnc, Razvoj komunikacije in jezikovnih sposobnosti

Kategorija: O neumetnostnih besedilih v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

Ko govorimo o slovenščini v vrtcu, imamo v mislih troje, in sicer: področje dejavnosti, ki je opredeljeno v Kurikulu za vrtce (1999), učni jezik, ki ga določa Ustava RS, opredeljen pa je tudi v področnih zakonih, in učno načelo. Vse tri komponente so prepoznavne tudi v Kurikulu (1999), v tem ...