Delo z otroki s posebnimi potrebami

Delo z otroki z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Skupina motenj oziroma težav: povečana nemirnost, impulzivnost in težave s pozornostjo v predšolskem obdobju Starostna skupina: ob upoštevanju posebnih navodil in opozoril so dejavnosti primerne za vse starostne skupine vrtca Trajanje dejavnosti: 5 do 15 minut Posebna navodila in opozorila: umiritev nemirnosti, nadzor impulzivnosti in usmerjeno pozornost je smiselno razvijati ...

Dejavnosti za nemirne otroke in sprostitvene dejavnosti

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Na tem mestu želimo ponovno opozoriti na dve knjigi o dejavnostih, ki sta na razpolago v slovenskem jeziku: Prva je Hiperaktiven otrok: psihomotorična terapija. Avtor je Michael Passolt. Knjiga vsebuje številne praktične vaje. Druga je knjiga slovenske psihologinje Anice Uranjek Sprostitvene igre za vrtec in šolo (1995), ki prav tako ...

Samo za naročnike

Dejavnosti za razvoj usmerjene pozornosti

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

a) Dejavnosti za sledenje navodilom - dejavnosti za vzpostavljanje pravil in pričakovanega vedenja Pomembno! Za vse otroke velja, da se morajo v vrtcu vsega – vsakega pričakovanega vedenja in socialne spretnosti – naučiti. Še posebej to velja za otroke s povečanim nemirom, impulzivnostjo in težavami s pozornostjo. Razložiti in modelirati moramo vsako pričakovano ...

Samo za naročnike

Gibalna vzgoja gibalno oviranih otrok

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otrokov razvoj je zelo dinamičen in integrativen. To potrjuje tudi teorija o integriranem razvoju (Ismail, 1976), v kateri avtor ugotavlja, da se osebnost otroka razvija kot edinstvena, nerazdružljiva celota. Področja razvoja: socialno, čustveno, gibalno, telesno, konativno in kognitivno so tesno povezana, razvoj in s tem povezane transformacije enega vplivajo tudi ...

Zgodnja gibalna vzgoja gibalno oviranih otrok

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Zgodnja gibalna vzgoja ima pomembno vlogo v razvoju posameznika. Temelji na dinamični povezavi med otrokom, okoljem in gibalno dejavnostjo. Gibalna vzgoja zajema širok razpon pristopov in praks, ki so pomembne za učenje gibanja. Vključene so strategije, tehnike, prilagajanja okolja, dejavnosti, materialov. Otrok, ki je gibalno oviran razvija svojo gibalno kompetentnost ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Gibalno oviran otrok

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otrokov razvoj je kompleksen proces, v katerem so spoznavna, jezikovna, socialna, čustvena in gibalna področja soodvisna. Težave na enem področju vplivajo na druga področja. Otroci imajo težave v gibanju zaradi različnih vzrokov. Navajamo najbolj pogoste motnje, poškodbe, stanja in bolezni, ki privedejo do gibalne oviranosti. a) Otrok s cerebralno paralizo ...

Samo za naročnike

Okolje – pomemben dejavnik za gibalno oviranega otroka

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Okolje, v katerem otrok deluje, ima pomembno vlogo v okviru gibalne vzgoje. Upoštevanje dejavnikov domačega okolja, strokovne podpore v vrtcu, zdravstvenih storitev in razpoložljivost rekreacijskih površin so sestavni deli dobre gibalne obravnave. Okolje, kjer izvajamo program gibalnih dejavnosti, naj bo varno, udobno, ustrezno osvetljeno in opremljeno. Igrala in športni pripomočki ...

Samo za naročnike