Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

O kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Objavljeno: 08. 10. 2018

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in je osnova za etično presojo ravnanja vsakega strokovnega delavca (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2012, str. 250). Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno doseženega soglasja in so definirane v Splošni ...

Samo za naročnike

Otrokova dobrobit in kako je opredeljena v kodeksu etičnega ravnanja

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Objavljeno: 08. 10. 2018

Cilj dokumentov, ki so omenjeni v uvodnem delu in jih zaposleni v vrtcih moramo upoštevati, je, da se vse vzgojno-izobraževalno delo usmeri v delovanje v otrokovo dobrobit tako na procesni kot strukturni ravni. Kodeks etičnega ravnanja delovanje v dobrobit otroka opredeli z besedami: »Dobrobit otroka pojmujemo kot skupno oznako za ...

Samo za naročnike

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih – udejanjanje v praksi

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Objavljeno: 08. 10. 2018

SSKJ (1995) opredeli izraz kodeks kot zakonik, zbirka zakonov; družbeno priznan in uveljavljen sistem načel, predpisov. Splošno gledano je kodeks trajen in pomemben dokument, ki se – vsebinsko prilagojen – uporablja v več poklicih. Vsak kodeks obsega odgovornosti zaposlenih in drugih vključenih v delo. Preambula, ki je uvodni del Kodeksa etičnega ravnanja ...

Samo za naročnike