Igrišče in okolica vrtca

Kako poskrbeti za varnost igral in igrišč v vrtcu

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Andreja Bednjički Ko so otroci razposajeni, se hitro pripeti nepričakovan trenutek, v katerem se lahko poškodujejo. Tudi na navidezno nenevarnem igralu, kot sta tobogan ali gugalnica, obstaja zaradi morebitne nepopolnosti igrala tveganje za otrokovo zdravje in varnost. Na tisoče teorij je o tem, kako kar najbolje zavarovati otroke pred resnimi ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Osnovne informacije o varnosti na igrišču

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Osnovne informacije za varno igrišče veljajo tako za javna igrišča, ki so v lasti občin, lokalnih skupnosti, vrtcev ali šol, kot za zasebna igrišča (npr. gostinski lokali, nakupovalni centri ipd). Tako veljajo tudi zahteve standarda za vse zgoraj omenjene lastnike igrišč. Njihova odgovornost zajema samo gradnjo in nameščanje igral na ...

Samo za naročnike

Obvladovanje igral in igrišč

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Igralno opremo je treba redno vzdrževati. Način opredeljuje standard SIST EN 1176-7:2008, kjer so določene smernice o pogostosti in obsegu vzdrževanja. Standard opredeljuje tudi zahteve glede dokumentacije, ki je potrebna za dokazovanje izvajanja del. V nadaljevanju podajamo osnovne podatke o tem, kako se lotiti nadzora in obvladovanja varnosti na ...

Samo za naročnike

Oprema otroških igrišč, dostopna vsem otrokom

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Od uveljavitve standarda EN 1176 se je pokazala pomanjkljivost, da bi bilo treba posvetiti večjo pozornost tudi igralnim prostorom za otroke z različnimi potrebami ter jim omogočiti vključevanje v vsakdanje okolje. Na podlagi tega je aprila 2013 začelo veljati tehnično poročilo (TR 1) z navodili, kako urediti dostopnost do igrišč ...

Samo za naročnike

Nadzor ustreznosti igral

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Oprema za izvajanje letnega pregleda Letni pregled se izvaja s testnimi pripomočki in drugo opremo, s katero se dokazujejo skladnosti oz. neskladnosti igrala z zahtevami standarda. Da lahko to dokažemo, pregledniki potrebujemo naslednjo opremo: Pripomoček »C« (torso) predstavlja telo in noge majhnega otroka – uporablja se za odprtine, kjer gredo najprej ...

Samo za naročnike

Strupene rastline na območju vrtca

Avtor: Irena Rozman Fattori, Krajinska arhitektura – urejanje igrišč in okolice vrtca

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 05. 10. 2018

Pri načrtovanju zunanjih igralnih površin ob vrtcih imamo v mislih vzpostavitev in medsebojno prepletanje prostorov ter ureditev, s katerimi spodbujamo otroško radovednost o naravi in naravnih pojavih, vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti in omogočamo izvedbo fantazijskih iger. Zunanja ureditev s svojo vsebino nadgrajuje oziroma dopolnjuje dejavnosti, ki potekajo v objektu ...

Samo za naročnike

Ustrezna in neustrezna igrala na otroških igriščih

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 18. 11. 2021

Ustvarjalno igralo, ki ustreza zahtevam standarda Ustvarjalna igrala so lahko tudi varna, čeprav so na prvi pogled videti nevarna za otrokovo igro (preden proizvajalec da takšno igralo na trg, ga je treba pregledati, ali ustreza zahtevam standarda – za takšen pregled je potrebno odlično poznavanje zahtev standarda in kombiniranje teh zahtev ...

Samo za naročnike