Obvladovanje igral in igrišč

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Igralno opremo je treba redno vzdrževati. Način opredeljuje standard SIST EN 1176-7:2008, kjer so določene smernice o pogostosti in obsegu vzdrževanja. Standard opredeljuje tudi zahteve glede dokumentacije, ki je potrebna za dokazovanje izvajanja del. V nadaljevanju podajamo osnovne podatke o tem, kako se lotiti nadzora in obvladovanja varnosti na vašem igrišču.

  1. Zagotavljanje varnosti s pomočjo pregledov

Vrtec kot skrbnik oz. upravljavec igrišča mora določiti način sistem nadzora, in sicer:

  • določiti odgovorno osebo za vzdrževanje,
  • dokumentirati postopek vzdrževanja,
  • določiti, kako odpravljati napake oz. izvajati popravila,
  • usposobiti pristojne za delo.

Prav tako je treba vzdrževati zapise o izvedenih pregledih, s katerimi ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.