Razvoj grafomotorike

Razvoj grafomotorike v vrtcu

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 17. 9. 2018

mag. Alenka Zupančič Danko Pisanje vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. {{Grafomotorika se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte.}} Njen razvoj je povezanim s splošnim motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Je del splošne motorike. V ...

Grafomotorične dejavnosti

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 17. 9. 2018

mag. Alenka Zupančič Danko Skupina motenj oziroma težav: specifični razvojni zaostanki v grafomotoriki, grafomotorična nespretnost, manj grafomotoričnih izkušenj. Starostna skupina: od 5. leta naprej Trajanje dejavnosti: od 5 do 15 minut Posebna navodila in opozorila: Dejavnost naj bo otroku v veselje. Urjenje izvajajmo sistematično; izvedimo vse elemente in držimo se ...

Posebnosti pri pisanju

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 17. 9. 2018

a) Obračanje in zrcalno pisanje Obračanje in zrcalno pisanje v predšolskem obdobju pri otroku z normalnim razvojem ni zaskrbljujoče. Tereza Žerdin, znana slovenska pedagoginja, opozarja, da na otrokovo porajajočo se pismenost ne smemo gledati z odraslimi očmi. Oblika in smer črke ter smer pisanja sta del številnih pravil zapisa v ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Kako pomagati otroku levičarju v vrtcu?

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 15. 11. 2021

Odgovor na vprašanje, kako pomagati otrokom levičarjem pri usvajanju (pred)pisalnih spretnosti in drže pisala v vrtcu, ni enostaven. Odgovor bom podala na dva načina: specifičen (s pomočjo preverjanja posameznih podrobnosti v zvezi s konkretnim otrokom) in splošen (kaj je primerno za pretežni delež otrok).Specifična pomoč otroku, ki kaže ...

Samo za naročnike