O kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Objavljeno: 08. 10. 2018

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in je osnova za etično presojo ravnanja vsakega strokovnega delavca (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2012, str. 250). Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno doseženega soglasja in so definirane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1984), v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (1989), v Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov, 1979) ter vrednotah, povezanih z varstvom in vzgojo predšolskih otrok, ki so se razvile in oblikovale v dolgoletnih prizadevanjih teoretikov in praktikov predšolske vzgoje pri nas in po ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.