Delo z otroki z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Skupina motenj oziroma težav: povečana nemirnost, impulzivnost in težave s pozornostjo v predšolskem obdobju

Starostna skupina: ob upoštevanju posebnih navodil in opozoril so dejavnosti primerne za vse starostne skupine vrtca

Trajanje dejavnosti: 5 do 15 minut

Posebna navodila in opozorila: umiritev nemirnosti, nadzor impulzivnosti in usmerjeno pozornost je smiselno razvijati že od malega. Še posebej pri otrocih, ki imajo težave na teh področjih. Ne moremo čakati le na zrelost. Lahko govorimo o treningu oziroma urjenju okrnjenih funkcij, sposobnosti in veščin. Pravilo vsakega urjenja je, da je tem bolj učinkovito, čim pogosteje se izvaja. Prav tako vsako urjenje zahteva sistematično izvajanje dlje časa. Tako za urjenje iščemo in razvijamo tiste dejavnosti, ki se lahko integrirajo v vsakdan otroka v vrtcu v krajših časovnih enotah. Za uspeh je potrebno urjenje najmanj nekajkrat tedensko dva do tri mesece (Goldfus, 2005).

Zato predlagamo:

  • Vzgojitelj naj izbere manj dejavnosti, vendar te izvaja dlje časa – tudi več let.
  • Dejavnosti naj se izvajajo načrtno: redno in sistematično, enakomerno ponavljajoče.
  • Zastavljajmo si majhne, delne in realne cilje, pri katerih ne pričakujmo stalnega uspeha.
  • Naš namen naj bo urjenje veščin, ne odpravljanje težav.
  • Posamezno dejavnost stopnjujemo počasi, širimo in poglabljamo jo le glede na razvoj otroka in njegovo uspešnost (načelo individualizacije).

Večino dejavnosti vzgojitelji dobro poznajo, vendar jih redko uporabljajo individualizirano, ciljno in sistematično.

Pomembno! Otrok s povečano nemirnostjo in težavami s pozornostjo je lahko pričakovano manj uspešen kot vrstniki, a to naj nas ne odvrne od rednega izvajanja dejavnosti.

Nujno je, da trajanje dejavnosti upošteva eno najbolj tipičnih značilnosti otrok s povečanim nemirom, to je, da težko vzdržijo dalj časa pri isti nalogi in da se težje kot njihovi vrstniki osredotočijo na naloge. Pri realizaciji dejavnosti je za uspešnost treba nujno upoštevati:

  • okvirne kriterije trajanja usmerjene, od zunaj pogojene pozornosti
  • navodila za izboljšanje pozornosti in priporočila, kaj potrebuje tak otrok.