Otrok od 3. do 5. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin

Objavljeno: 11. 9. 2018

V tem starostnem obdobju otrok postaja vedno bolj kompetenten sogovorec. Sposoben je poslušati zgodbice, jih pripovedovati in si jih izmišljati. Njegov besednjak se izjemno povečuje, jezikovne strukture postajajo daljše, bolj pravilne. Razvija izgovor vedno več glasov, razumljivost njegovega govora se povečuje. Govorno-jezikovne igrice so lahko bolj kompleksne in vključujejo daljše poslušanje, razumevanje kompleksnih navodil in povezanih informacij ter večje govorne zahteve do otroka. Razume, da črke pomenijo govor, in počasi začne razvijati zanimanje zanje. Otroci z motnjami v govorno-jezikovnem razvoju se vse bolj razlikujejo od svojih vrstnikov in jih vedno lažje zaznate.

a) Nekaj splošnih pravil za komunikacijo z otrokom ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.