Kaj lahko počnemo

Medkulturna vzgoja v vrtcu

Avtor: dr. Nada Turnšek, Zgodnje družboslovje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

a) Ne iščemo »drugačnosti«, prepoznavamo raznolikost in se je veselimo Projekt Žabec in tujec vsebuje niz konceptualno in vsebinsko povezanih dejavnosti medkulturne vzgoje v predšolskem obdobju. V dejavnosti prepoznavanja razlik med otroki je postopoma vgrajeno prepoznavanje kulturnih, jezikovnih oz. skupinskih razlik med njimi oz. ljudmi nasploh. S tem smo poskušali ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Žabec in tujec – medkulturna vzgoja v vrtcu (primeri dejavnosti)

Avtor: dr. Nada Turnšek, Zgodnje družboslovje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Projekt medkulturne vzgoje je namenjen starejšim predšolskim otrokom (v prilagojeni obliki tudi starostno heterogenim oddelkom) ter še posebej jezikovno in kulturno heterogenim skupinam. Cilji so naslednji: zagotavljanje pozitivnih izkušenj, povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik med otroki; doživljanje raznolikosti kot prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti; spodbujanje kritičnega mišljenja in ...

Samo za naročnike