Kurikulum za vrtce v kontekstu vrednot

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrednote v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Kurikulum za vrtce (1999) ne opredeljuje učenja moralnega razvoja kot posebnega področja, saj se ta kot rdeča nit prepleta po vseh področjih in je del načina življenja in dela v vrtcu. Predlagane vsebine in dejavnosti v kurikulu so možne poti in načini uresničevanja ciljev. Vzgojiteljičini presoji pa je prepuščeno, kaj, kdaj in kako se bo odločala in kako bo dosegla cilje. Avtonomija izbire daje vzgojiteljici sicer svobodo izbire dejavnosti, vendar ji prav strokovna avtonomija nalaga odgovornost, da se odloča v skladu z implementacijo lastnih strokovnih vedenj neposredno v vzgojno-izobraževalni proces, upoštevajoč razvojno specifiko skupine ter njene potrebe in interese. To ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.