vesna-gersak.png

Vesna Geršak

Vesna Geršak je predavateljica za plesno izražanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani, kjer se pedagoško in raziskovalno ukvarja s plesno pedagogiko in ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom. Na to temo zaključuje doktorsko disertacijo. Poučuje na dodiplomskem in podiplomskem programu predšolske vzgoje, razrednega pouka ter specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svoje delo v obliki delavnic in predavanj predstavlja na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja za vzgojitelje in učitelje, domačih in mednarodnih posvetih ter objavlja v slovenskih in tujih revijah ter monografijah. Je aktivna članica European Affective Education Networka (EAEN), Dance and the Child international (daCi) in World Dance Alliance (WDA).