Tomaz-Zupancic.png

Tomaž Zupančič

Doktor likovnopedagoških znanosti Tomaž Zupančič je zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer predava na oddelku za predšolsko vzgojo in oddelku za likovno umetnost. Med leti 2003 in 2007 je bil predstojnik oddelka za predšolsko vzgojo. Je stalni član strokovne komisije za izbiro likovnih del natečaja Ciciumetnije ter član drugih komisij (likovni svet otrok, Evropska hiša). Je avtor in soavtor mnogih strokovnih del s področja likovne vzgoje. Znanstveno se ukvarja z likovnimi dejavnostmi v predšolskem obdobju, postmodernimi princi sodobne likovne vzgoje in didaktičnimi aplikacijami sodobnih umetnostnih praks v pedagoške procese. V letu 2013/14 je kot gostujoči profesor predaval na Estonski umetnostni akademiji v Talinu. Na področju umetniškega delovanje je Tomaž Zupančič pod psevdonimom Avgust Demšar v času med leti 2007 in 2013 objavil sedem detektivskih romanov, za katere je bil štirikrat nominiran za nagrado Kresnik, nagrado za najboljši slovenski roman v preteklem letu.