simona-rogic-ozek.png

Simona Rogič Ožek

Simona Rogič Ožek je magistrica psihologije in profesorica socialne pedagogike in ima pridobljen tudi doktorski naziv. Izobraževala se je na področju psihoterapije in družinske dinamike. 12 let je bila zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, kjer je delala kot vzgojiteljica v domu. Sedaj je zaposlena v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana kot svetovalna delavka. Intenzivno se ukvarja z otroki in mladostniki z avtističnimi motnjami in je sodelovala pri oblikovanju številnih dokumentov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja otrok z avtističnimi motnjami. Vodi seminarje in predava strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju o hiperprotektivni vzgoji, čustvenem opismenjevanju, delu s starši, razumevanju otrokovege vedenja, otrocih z avtističnimi motnjami ... Svoje znanje in izkušnje je pridobivala pri neposrednem delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, pri študiju, z izobraževanji ter v tujini. Sodeluje s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, z oddelkom za socialno pedagogiko kot zunanja sodelavka.