simona-rogic-ozek.png

Simona Rogič Ožek

Simona Rogič Ožek je magistrica psihologije in profesorica socialne pedagogike. Izobraževala se je na področju psihoterapije in družinske dinamike. 12 let je bila zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, kjer je delala kot vzgojiteljica v domu. Sedaj  je zaposlena v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana kot svetovalna delavka. Intenzivno se ukvarja z otroki in mladostniki z avtističnimi motnjami in je sodelovala pri oblikovanju številnih dokumentov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja otrok z avtističnimi motnjami. Vodi seminarje in predava strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju o hiperprotektivni vzgoji, čustvenem opismenjevanju, delu s starši, razumevanju otrokovege vedenja, otrocih z avtističnimi motnjami ... Svoje znanje in izkušnje je pridobivala pri neposrednem delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, pri študiju, z izobraževanji ter v tujini. Sodeluje s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, z oddelkom za socialno pedagogiko kot zunanja sodelavka.