Simona-Kranjc.png

Simona Krajnc

Dr. Simona Kranjc je redna profesorica na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja predvsem z jezikom v rabi, tako med drugim predava skladnjo, pragmatiko, psiholingvistiko in diskurz. Je avtorica in soavtorica več monografij s področja otroškega govora ter številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, objavljenih doma in v tujini. Bila je članica več delovnih skupin, med drugim tudi Področne kurikularne skupine za vrtce, kjer je vodila delovno skupino za pripravo kurikula za področje jezika v vrtcu, ter Predmetne kurikularne skupine za slovenščino, Predmetne komisije NPZ za slovenščino … Sodelovala je v več raziskovalnih projektih in programski skupini.