Nada-Turnsek.png

Nada Turnšek

Dr. Nada Turnšek je docentka za sociologijo edukacije na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Na prvostopenjskem študiju razvija didaktiko družboslovja, pri čemer posveča posebno pozornosti učenju z raziskovanjem ter projektom otrokovega soustvarjanja življenja v vrtcu in demokratičnega državljanstva v otroštvu. V okviru magistrskega študija se ukvarja z demokratizacijo sistema predšolske vzgoje, primerjalnimi študijami otroštva in vzgoje ter pravičnostjo in zagotavljanjem enakih možnosti za razvoj vseh predšolskih otrok.  Je avtorica monografije Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji (2008).