Mateja-Videmsek.png

Mateja Videmšek

Je redna profesorica na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer je predstojnica Katedre za predšolsko športno vzgojo in nosilka predmetov Elementarna športna vzgoja in Didaktika športne vzgoje 1 na dodiplomskem študiju, predmeta Športna vzgoja mlajših otrok na podiplomskem in predmeta Specialna športna dejavnost na doktorskem študiju. Je avtorica mnogih znanstvenih ter strokovnih člankov, monografij, učbenikov in priročnikov, zlasti s področja predšolske športne vzgoje.  Najnovejša spoznanja s tega področja  redno prenaša v prakso tudi preko programov usposabljanja strokovnih delavcev za področje temeljne športne vzgoje in seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja Fakultete za šport. Njena bibliografija trenutno obsega preko 800 enot.