Ivan-Lesnik.png

Ivan Lešnik

Rojen 1959 v Kopru in je docent na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem. Izobraževal se je na Pedagoški akademiji, Univerza v Ljubljani; na Pedagoški fakulteti, Univerza v Mariboru ter na Filozofski fakulteti, odd. Muzikologija, Univerza v Ljubljani, kjer je magistriral. Doktorski študij je zaključil na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Deluje kot predavatelj didaktike glasbe na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem. Aktiven je tudi kot zborovodja in raziskovalec na področjih glasbene pedagogike, akustike in etnomuzikologije. Je član različnih organizacij v katerih aktivno sodeluje na konferencah in simpozijih: International Society for Music Education (ISME), International Council for Traditional Music (ICTM), International Association for The Study of Popular Music (IASPM ), Slovensko društva za akustiko (SDA), The Society for Ethnomusicology (SEM).