irena-Rozman-Fattori.png

Irena Rozman Fattori

Irena Rozman Fattori je krajinska arhitekta, diplomirala leta 1983 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in od takrat naprej samozaposlena v kulturi. Kot odgovorna projektantka krajinske arhitetkture deluje na področju izdelave projektne dokumentacije za različne vrste zunanjih ureditev. Aktivno deluje tudi v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, kjer je članica komisije za strokovne izpite, v kateri med drugim spremlja spremembe zakonodaje na področju urejanja prostora in projektiranja. Je avtorica številnih poljudnih člankov o urejanju vrtov in knjige Ideje za ureditev bivalnega vrta, ki je izšla leta 1999.