Igne Breznik

Inge Breznik

Dr. Inge Breznik je zaposlena kot svetovalka za glasbeno umetnost na Zavodu RS za šolstvo. Dela z predšolskimi, osnovno- in srednješolskimi strokovnimi delavci, ki se strokovno ukvarjajo z glasbenimi dejavnostmi v okviru učenja in poučevanja glasbe ter pevskimi zbori. Svoja vedenja predstavlja na seminarjih, konferencah in posvetih ter sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi prispevki v domači ter tuji periodiki.