Igor-Saksida.png

Igor Saksida

Je redni profesor, predavatelj mladinske književnosti in književne didaktike, zaposlen na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem. Dr. Saksida je sodeloval pri nastajanju več kot dvajsetih učbenikov za pouk književnosti v osnovni šoli. Napisal je štiri strokovne knjige, več priročnikov za pouk književnosti in vrsto člankov, s samostojnimi prispevki je sodeloval tudi na mednarodnih znanstvenih srečanjih o pouku književnosti. Za svoje diplomsko delo je prejel Prešernovo nagrado, prejel pa je tudi Svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.