Dusan-Krnel.png

Dušan Krnel

Dr. Dušan Krnel je izredni profesor za didaktiko naravoslovja na Pedagoški fekulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno na razvoj naravoslovnih pojmov od zgodnjega otrošva dalje ter na strategije učenja in poučevanja naravolosvja. Sodelovala je  pri sestavljanju kuriklula za vrtec in spremljajočega  priročnika ter kurikula za predmet spoznavanje okolja v osnovni šoli. Je avtor učbenikov  za osnovno šolo in priročnikov za učenje naravoslovja  namenjenim vzgojiteljem in učiteljem razredne stopnje.