Bojana-3Kralj.png

Bojana Kralj

Bojana Kralj  je predavateljica za glasbeno izobraževanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem na oddelku za Predšolsko  vzgojo. Od leta 1984  deluje na področju glasbene vzgoje in zborovstva. Sodelovala je pri uvajanju programa 9. letne osnovne šole, pri posodobitvah učnega načrta za glasbeno vzgojo, vodila študijsko skupino in izvajala seminarje s področja poslušanja glasbe. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v analize in objave glasbenih del slovenskih skladateljev in komponiranje skladb za Orffov instrumentarij. Po izobrazbi je prof. glasbe.