barbara-japelj.png

Barbara Japelj Pavešić

Barbara Japelj Pavešič je raziskovalka matematičnega izobraževanja na Pedagoškem inštitutu. Kot nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja TIMSS se ukvarja z merjenjem znanja in okoliščin pridobivanja znanja matematike v osnovni in srednji šoli v mednarodni perspektivi. Sodelovala je v različnih projektih razvijanja konceptov poučevanja matematike od predšolskih otrok do maturantov. Bila je članica skupine za pripravo Kurikula za vrtce. Je soavtorica poglavja o področju matematika v Kurikulu za vrtce ter spremljevalnega poglavja v priročniku Otrok v vrtcu. Ob uvajanju novega Kurikula za vrtce je sodelovala pri izobraževanjih za vzgojitelje in pomočnice vzgojiteljev za delo na področju učenja zgodnje matematike. Vključena je bila v izobraževanje učiteljev vzgojiteljev in pripravo gradiva za poučevanje modula matematika za otroke v srednješolskem izobraževanju. V okviru raziskovalnega dela je sodelovala tudi pri razvijanju konceptov poučevanja matematike v drugi triadi na osnovi spoznanj iz mednarodnih primerjalnih raziskav znanja matematike, ki je vodilo v razvoj učbenikov za matematiko v 4., 5. in 6. razredu.