Sprememba ZOFVI-M velja od 13. 11. 2021 dalje, prinaša pomembne spremembe v delovanju sklada vrtca

Avtor: mag. Špela Kramberger,

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 10. 11. 2021

Zadnja sprememba ZOFVI namreč na novo opredeljuje namen porabe sredstev šolskega sklada, s čimer pa se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil.


Namen porabe sredstev šolskega sklada (zadnja sprememba 135. člena ZOFVI)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določa, da šola oziroma vrtec ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, kot je nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno, pri čemer je dodano, da se sredstva iz šolskega sklada lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij ...

Za ogled celotne vsebine morate biti registriran uporabnik .
Oglejte si prednosti portala.