Sprejeta je sprememba Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, kjer se kot obvezni dokument pred vključitvijo otroka v vrtec določa potrdilo o cepljenosti proti ošpicam, mumpsu in rdečkam

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 06. 4. 2022

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih. Ta je pripravljen na podlagi 22. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 55/17 in 18/21). Pravilnik je sprejet, da bo tudi začel veljati, pa mora biti samo še objavljen v Uradnem listu.

Pravilniku doda novi 4.a člen, kjer je določeno:

»4.a člen

(potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka)

Pred vključitvijo otroka v oddelek vrtca morajo starši predložiti potrdilo ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.