Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami v vrtcih

Avtor: mag. Polona Šoln Vrbinc, Pravna urejenost

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 10. 12. 2021

V Uradnem listu št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Spremembe pravilnika so se nanašale predvsem na urejanje dela z otroki s posebnimi potrebami, na katerega je temeljito posegel Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: ZOPOPP) (Uradni list RS, št. 41/17, v nadaljevanju: ZOPOPP). Ob prehodu na nov način obravnave otrok s posebnimi potrebami ob uveljavitvi ZOPOPP se dodatna strokovna pomoč otroku določi na podlagi individualnega načrta pomoči družini oziroma zapisnika ...

Za ogled celotne vsebine morate biti naročnik.
Oglejte si prednosti portala.